Bildet: Kommuneoverlege Ingar Strand kommer med nyttig informasjon om legetimer.

Hvor lenge varer en legetime? 

Det kan variere hvor lang tid som er satt av til din legetime – du kan spørre legen eller hjelpepersonellet hvor lang tid det er behov å sette av til din(e) problemstilling(er). Som oftest er det satt av 20 minutter for hver time.

Disse 20 minuttene er likevel ikke ren samtale- og undersøkelsestid. De første minuttene av timen forbereder ofte legen seg ved å lese i journalen og forberede seg på det aktuelle temaet som du har bestilt time for.

Dersom du har flere ting du ønsker å ta opp med legen, vil du sammen med legen komme frem til hva det er tid til i dag og eventuelt hva som må forskyves til en senere time.  

Legen må også holde av fem minutter på slutten av konsultasjonen for å rekke å skrive journalnotatet. Kanskje skal det i tillegg skrives resepter, sykemelding, rekvisisjon eller henvisning.

Et godt journalnotat er til god hjelp dersom en trenger å fortsette på problemstillingen en annen gang.

Ca. 12 av 20 minutter er ren pasienttid.

En legetime på 20 minutter rommer stort sett bare en medisinsk problemstilling. Dersom du skal få tid til å ta opp flere medisinske problemstillinger, bør det settes av mer tid.

Vi ber deg forberede deg til legetimen, slik at du og legen raskt får oversikt over problemstillingene og hvordan en disponerer tiden, behandlingen og veien videre.

Noen ganger er legen forsinket. Hvorfor ?

  • Det kan ha oppstått uforutsette hendelser tidligere på dagen som legen var nødt til å ta seg av.
  • Kanskje måtte legen konferere med en spesialist og stå på vent i telefonen?
  • Kanskje hadde en pasient før deg behov for å gråte eller få en omhyggelig betryggelse? Legen ber ingen om å gå fordi tiden er ute i en slik situasjon. Slikt må bare ta sin tid, selvsagt.
  • Kanskje har pasienter, hjelpepersonell, legens kollegaer eller samarbeidspartnere hatt behov for svar på spørsmål?