Viktige forebyggende tiltak

Høst og vinter er høysesong for ulike infeksjoner – som influensa, covid og omgangssyke (NORO-virus).

–De viktigste forebyggende tiltakene er grundig håndvask med såpe og vann, god hostehygiene og god toaletthygiene – både hjemme og i barnehagen.

 Vanlige symptomer på NORO-virus er oppkast og diaré, opplyser Gunnbjørg Olufsen. Hun er leder for helse og velferd.

Ved diare, bløt avføring og/eller oppkast hos barn når man vet eller mistenker at det sirkulerer NORO-virus (både barn og voksne blir syke, flere barn har samme symptomer), bør barn holdes hjemme fra barnehagen.

–Dette er et av de viktigste tiltakene for å stoppe spredning av smitte. Barnet skal holdes hjemme i 48 timer etter at barnet har blitt fri for symptomer, understreker Olufsen.

Allmenntilstanden avgjør

Desinfeksjonssprit har liten effekt på virus som gir omgangssyke. Derfor er det veldig viktig med grundig og hyppig håndvask med såpe og vann. Hendene skal vaskes etter bleieskift, dobesøk og stell, og alltid før tillaging av mat og inntak av mat. Dette gjelder både barn og voksne.

Søl med avføring/oppkast skal vaskes bort som vanlig før en til slutt går over med klorin (1 dl Klorin i 5 dl vann). Husk alle berøringspunkter som dørhåndtak, kraner, vasker og toalett.

Ansatte i barnehage og på renhold har god kunnskap om alle disse hygienetiltakene.

 Når det gjelder luftveisinfeksjoner, er det barnets allmenntilstand som er avgjørende for når barnet bør vende tilbake til barnehagen. Allmenntilstand handler blant annet om

  • Kontaktbarhet
  • Hydreringsstatus (om man klarer å innta nok væske)
  • Hvordan barnet puster
  • Hudfarge
  • Ernæringsstatus (om barnet klarer å spise)
  • Aktivitetsnivå (klarer barnet å delta i lek)
  • Kroppstemperatur
  • Velvære
  • Kvalitet på gråten hos de minste

Her vil det være individuelle variasjoner fra barn til barn, som foreldrene må gjøre vurderinger på.

–Er du i tvil? Da er det bedre å holde barnet hjemme en dag ekstra, sier Gunnbjørg Olufsen.