Røsvik kirke

Velkommen til gudstjeneste i Røsvik kirke julaften og 1. juledag, og Mørsvikbotn kapell julaften.

Mangel på prester fører til endringer

Kirkeverge Mariann Strømdal opplyser at det er mangel på prester som er årsaken til at programmet for julaften endres.

– Det er prosten i Salten som fastsetter hvilke steder som får gudstjeneste, dette er ikke bestemt lokalt.

Vi oppfordrer de som hadde tenkt seg til Rådhussalen å ta turen til gudstjenesten i Røsvik kirke i stedet, sier hun.

Oppdatert oversikt over julens gudstjenester:

Torsdag 24. desember, julaften:

Kl. 11.00: Mørsvikbotn kapell

Kl. 15.00: Røsvik kirke

Fredag 25. desember, juledag

(ingen endringer i forhold til oppsatt plan)

Kl. 12.00 Røsvik kirke