Omsorgsboligene har fin og sentral beliggenhet like ved Straumelva, med kort gangavstand til butikk, legekontor og bibliotek.

Det er laget en flm i 3 D som tar deg med inn i omsorgsboligene. Farger og overflater blir ikke helt som på filmen, men den gir likevel et godt bilde av det hele:

Film: Velkommen inn i omsorgsboligene på Straumen

Planskisse 1. etasje

Det er også laget plantegning og landskapsplan for uteområdet. I første omgang blir det plen og asfalterte stier. Her kan du se planskissene:

Landskapsplan

Uteområde omsorgsboliger

Plenklipping, snørydding og renhold fellesarealer inkludert 

Husleien er fastsatt til 8.900 kroner pr. måned for de små leilighetene og  10.550 kroner for de store.

Leien inkluderer:

  • Kommunale avgifter og renovasjon
  • Plenklipping og snørydding
  • Normalt utendørs vedlikehold
  • Renhold fellesarealer.

Strøm kommer i tillegg, og vil bli fakturert samtidig med husleien.

Besøksrom kan bestilles

Leie av besøksrom er 300 kroner pr. døgn.  Prisen inkluderer rom med dobbeltseng og toalett/dusj, sengetøy og håndklær samt renhold ved utflytting.

Besøksrom bestilles via servicekontoret på Rådhuset, telefon 75 68 50 00 eller post@sorfold.kommune.no

Klare til innflytting i september

Boligene planlegges innflyttingsklare i september, og de tildeles eldre personer med nedsatt funksjonsevne og behov for omfattende pleie- og omsorgstjenester.

Omsorgsboliger kan også tildeles søkere som har vesentlig nedsatt funksjonsevne, enten fysisk, psykisk og/eller sosialt, og derfor ikke har tilfredsstillende livskvalitet, trygghet og sosialt fellesskap i egen bolig.

Hjemmetjenester, dagtilbud og anskaffelse av alternativ bolig skal være prøvd og vurdert før en kan tildeles omsorgsbolig.

Søker må ha nytte av egen leilighet og være i stand til å administrere sitt dagligliv.

Det er to typer leiligheter: 7 små beregnet for enslige med ett soverom, ca. 54 m2, og 3 store som er beregnet for ektepar, ca. 70 m2. Alle leilighetene er universelt utformet. Leilighetene har komfyr og oppvaskmaskin.

Bygget er tilrettelagt med fellesareal og ladestasjon for el. kjøretøy, rullestol osv.

Søknadsskjema omsorgstjenester  (Dette er et skjema for en rekke tjenester. Du haker av for omsorgsbolig/eldrebolig.)

Søknader behandles fortløpende. Søknad sendes: Sørfold kommune, tildelingskontoret, 8226 Straumen.