Bildet: Utvalgt kulturlandskap i jordbruket er et av arbeidsområdene til enhet teknisk/næring.

–Vi har svært mange henvendelser fra både næringsliv og innbyggere, sier kommunalsjef Kurt Peder Hjelvik.

–Dette er selvsagt hyggelig, og vi er opptatt av å yte service. Men for å sikre at de som ringer og kommer på Rådhuset får best mulig behanding, samtidig som våre saksbehandlere skal kunne jobbe konsentrert med de ulike sakene, innfører vi fast tid for henvendelser. Dette gjelder både for telefonkontakt og fysisk besøk, forklarer Hjelvik.

Åpningstid og telefontid mandag til fredag kl. 10.00 -14.00 for teknisk/næring gjelder fra mandag 19. oktober.