Sørfold kommune har den siste tiden jobbet for å øke tilgjengeligheten vår utad.

Dette gjør vi blant annet ved å skifte ut vårt gamle telefonsystem med moderne mobiltelefoni. 12 april i år ble løsningen tatt i bruk på legekontoret, nå innføres den også for resten av kommunen.

Mobilt bedriftsnett har en rekke fordeler og muligheter som man ikke har hatt med det gamle systemet.

Det vil bli flere nye telefonnummer å forholde seg til, men vi beholder også noen av hovednumrene. Den nye løsningen vil være i drift fra tirsdag 27.august.

Hvis du ønsker kontakt med enheter utenfor åpningstiden til Sørfold rådhus, ringer du direkte til den enheten du ønsker å komme i kontakt med.

Løsningen vi nå skal benytte har digitale menyer med tastevalg inn til hver enkelt enhet eller tjeneste. For å komme raskest mulig i kontakt med oss, anbefaler vi å ringe direkte til saksbehandlers mobilnummer fremfor å ringe hovednummeret.

NB! Fullstendig liste over mobilnumre blir lagt ut så snart den er klar.

Oversikt over ansatte oppdateres kontinuerlig.

Følgende telefonnummer bevares som før:

  • Hovednummer 75 68 50 00
  • Sørfold sykehjem 75 68 50 68
  • Sørfold eldresenter 75 68 50 50
  • Straumen skole 75 68 51 90
  • SFO Straumen skole 75 68 51 97

I oppstartsfasen til det nye systemet kan det oppstå problemer som gjør at vi er utilgjengelig på telefon i kortere perioder. Alternative kontaktmuligheter kan da være e-post eller chat på hjemmesiden.