Viktig aktivitet i hverdagen

–Coop prix Straumen er et viktig knutepunkt på Straumen som eneste matbutikk. For mange er dette en viktig aktivitet i hverdagen som fører til stor mestring.

I mange tilfeller står det både skilt, søppeldunker, sykler og annet utstyr i rampens løp som forhindrer rullestolbrukere og andre i å bruke rampen på en tilfredsstillende måte.

Dette sto det videre i brevet.

Sekretær i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne (heretter kalt RPF) er Sveinar Aase.  Det var han som skrev brevet til Coop Nordland, i samarbeid med ergoterapeut Johanne Steinmo-Solvang.

Hun beskrev de bygningsmessige kravene som måtte innfris.

Her kan du lese hele brevet.

Dette tiltaket er også en del av RPF`s arbeidsplan for 2021-2023, som ligger her:

Arbeidsplan for Sørfold RPF

Befaring med Coop og RPF

I januar 2022 var flere medlemmer i RPF til stede på befaring med Coop Nordland.

Ergoterapeut Johanne Steinmo-Solvang skrev følgende referat etter befaringen:

Til stede:

 • Glenn Molid (Coop)
 • Rune Østgård (byggforvaltning)
 • Johanne Steinmo-Solvang (Ergoterapeut/RPF),
 • Bente Grovassbakk (RPF),
 • Thorstein Indreberg (Leder RPF).

Representanter fra Coop og byggforvaltning er interessert i å høre hva problemet er, samt hvilken løsning rådet og ergoterapeut skisserer. Det har tidligere blitt sendt henvendelse etter at butikken sto ferdig, og det ble gjort en liten utbedring av utbygger.

Denne løsningen har blitt påklaget mye av kommunens innbyggere, og har vært til stor frustrasjon blant forflytningshemmede. Dagens løsning består av en liten rampe ned langs venstre side av butikken mot fotgjengerfelt og vei, og ligger på motsatt side av HC-parkering.

Rådet skissere en løsning med rampe langs veggen på høyre side av inngangsparti mot HC-parkering. Representanter fra Coop og byggforvaltning skal ta dette med til sin eiendomforvaltning, samt at de skal få noen til å tegne en løsning og beregne kostnad.

Noe redusert fremkommelighet under byggeperioden

Som det fremgår av bildet: Nå er utbedringsarbeidet i gang.

Coop Prix Straumen skriver på facebook at det som følge av arbeidet vil være noe redusert fremkommelighet ved inngangen de to neste ukene.  (Til ca. 22. august).

Sørfold råd for personer med nedsatt funksjonsevne består av:

 • Thorstein Inderberg Leder SP
 • Bente Annie Lovise Grovassbakk, nestleder AP
 • Tor Arne Ankjell AP
 • Johanne Steinmo-Solvang
 • Leif Strømdal Mental Helse
 • Anette Johansen

Sekretær er Sveinar Aase. Han er også sekretær og koordinator for ungdomsrådet. Begge disse rådene er lovpålagte medvirkningsråd, slik også eldrerådet er.