Oppgradering gir bedre trafikksikkerhet

Fortauet skal utvides og reasfalteres, og det kommer ny og høyere kantstein.

Det blir også ny belysning.

Arbeidet starter i uke 26 (dvs. siste uke i juni), og vil pågå  i 3-4 uker framover.

Det blir innsnevret kjørebane og nedsatt hastighet på strekningen mens arbeidet pågår, og vi ber bilister og brukere av fortauet vise hensyn og tålmodighet i disse ukene.

Tiltaket vil gi bedre trafiksikkerhet på skoleveien, og har fått støtte fra trafikkerhetsutvalget i Nordland fylkeskommune.