Bildet: Sveinar Aase fra kulturskolen takker Anne Buvik fra det tidligere strykeorkesteret for den generøse gaven.

Faglig og økonomisk spleiselag

Sørfold Strykeorkester ble nedlagt for mange år siden, og hadde da en del penger på bok som har blitt stående.  

Disse midlene ønsker de å gi til kulturskolen, som igjen har valgt å bruke dem i delfinansiering av nytt piano i Røsvik.

Røsvik og omegn nærmiljøutvalg har fått støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge, og til sammen ble dette nok til et nytt og flott Kawai-piano til Røsvik samfunnshus.

– I tillegg har kommunen bidratt med faglig kvalitetssikring og gjennomføring av tiltaket, sier Sveinar Aase, kulturskolelærer og distriktsmusiker. Han har vært primus motor for anskaffelsen.

Velkommen til innvielseskonsert:

Søndag 1. september kl. 18.00 i Røsvik samfunnshus.

Medvirkende er lokale krefter bestående av Sangria, distriktsmusikerne og kulturskolen i Sørfold. 

  • Gratis inngang
  • Kaffe og kaker
  • Loddsalg

Et allsidig instrument

Pianoet skal brukes til Samspill, helse og livsglede hvor barn og eldre knyttes sammen ved bruk av musikk, kunst og kultur. 

Annenhver torsdag kommer en gruppe barn fra Løkta barnehage i Røsvik og deltar på torsdagsklubben sammen med seniorer fra bygda. 

Sammen med Sveinar Aase fra kulturskolen har de et fellesskap hvor sang og lek står sentralt.

Samtidig skal pianoet også kunne øke den musikalske aktiviteten i bygda og høyne kvaliteten. 

Det er til fri bruk ved kulturelle tilstelninger, skole og kulturskole.

Nytt piano i Røsvik

Pianoet (bildet) er levert og gjennomgått av Aspheim Flygel- og Pianosenter AS i samarbeid med distriktsmusiker Sveinar Aase. Kawai K-500 ATX3 er et instrument som møter mange behov. 

I volum og klangfylde passer det godt til mellomstore rom som Røsvik samfunnshus. 

Pianoet er et hybrid-piano, med strenger og hamre som på et vanlig piano, men i tillegg har det en elpiano-del som enkelt kan sjaltes inn eller ut.

 Da kan man koble til høretelefoner, gjøre opptak, velge mellom ulike samplinger, bruke det som selvspillende piano eller koble direkte til lydanlegg uten ved hjelp av mikrofoner. 

–Totalt sett er det en voldsom nivåheving i forhold til det gamle pianoet, sier Sveinar Aase.