Sykehjemmet i Røsvik

Sørfold Sykehjem

Sørfold Sykehjem (bildet)  ligger i Røsvik, 22 km fra kommunesenteret Straumen. Sykehjemmet har vært i drift i mange år og har mange erfarne og dyktige medarbeidere.

Sykehjemmet består av to avdelinger:

• Avdeling 1 med plass til 12 pasienter
• Avdeling 2 ( skjermet enhet ) med plass til 6 pasienter som skal utredes for eller har fått diagnosen demens.

Sykehjemmet har eget kjøkken som lager all mat og eget vaskeri som vasker alt tøy. Sykehjemmet har tilsynslege som er tilgjengelig 5 t pr uke og avtale om fysioterapeut ved behov. Alle tilbud om plasser gis i enerom.

Kontaktinformasjon:

Sykehjemmet er organisert som en avdeling av Sørfold Institusjonsomsorg. Avdelingsleder er Wanja Olsen). Hun kan treffes på tlf. 75 68 50 81, mobil 90 77 84 68 og E-post: wanja.olsen@sorfold.kommune.no

Sørfold eldresenter

Institusjonen ble bygget i 1989 og ligger på Straumen. Institusjonen har i dag 15 plasser. Disse er:

  • 9 plasser etter lov om sosiale tjenester
  • 6 plasser sykehjemsplasser etter kommunehelselovgivning.

Institusjonen har eget kjøkken som lager all mat. Alt pasienttøy vaskes ved institusjonen, mens en god del annet tøy vaskes ved Sørfold Sykehjem.

  • Sørfold Eldresenter har tilsynslege 5 timer pr uke og gir tilbud om fysioterapi ved behov. Alle tilbud om plasser gis i enerom.

Ved Sørfold Eldresenter er det også et tilbud som har fått navnet Hjerterommet. Her kan alvorlig syke pasienter ha sine pårørende hos seg, og tilbudet er innredet som en egen leilighet. Oppussing og utsmykning av Hjerterommet er delvis utført på dugnad av foreninger i nærmiljøet.

Forskrift for sykehjemsplass

Kontaktinformasjon:

Telefonnummeret til Sørfold Eldresenter er 75 68 50 50.

NB! Hvis fasttelefonen er ute av drift eller ingen svarer:
Ring mobilnummer 950 00 315.

Avdelingsleder for Sørfold Eldresenter er Grethe Caroline Angler Johansen.  Hun kan treffes på tlf.  911 86 624 eller e-post:grethe.johansen@sorfold.kommune.no