Dette er stillinger som lyses ut internt, dvs. som kan søkes av de som allerede er ansatt i Sørfold kommune.
 
 Se utlysningstekst og søk stillinger elektronisk: