Møtet avholdes på Rådhuset, tirsdag 5. november kl. 13.00-15.00.
 
Sørfold kommune inviterer bedrifter innen byggebransjen til møte på Sørfold Rådhus, tirsdag 5. november, kl. 13.00 - 15.00.
 
Hovedtema er mulighetene for boligbygging på nordsida i Sørfold kommune.

Kommunen vil presentere tilrettelagte byggeområder og behov for ulike boligtyper.