Debattkvelden arrangeres i tilknytning til Verdensdagen for psykisk helse, som hadde sin hovedmarkering på selve dagen 10. oktober.

Leder i Mental Helse Sørfold Leif Strømdal opplyser at samtlige politiske partier i kommunen er invitert til å stille med deltakere for å diskutere kveldens tema.

Og han utdyper:

–Når premissene er i stadig endring, hvordan kan da kommunene planlegge for tjenester som gir trygghet og forutsigbarhet?

Dette med spesiell vekt på psykisk helsearbeid.

Mental Helse gir en kort innledning til den politiske debatten.

–Vi ønsker velkommen til arrangementet, som er åpent for alle, understreker Leif Strømdal.

Enkelt kaffesalg.