Tilskuddsmuligheter for frivillige organisasjoner

–Målet med prosjektsmia er å få fram gode prosjekter i Sørfold innenfor folkehelse, fysisk aktivitet, inkludering og friluftsliv.

Det er også et mål å hente hjem regionale tilskuddsmidler som skal brukes for å styrke og utvikle de frivillige organisasjonene i Sørfold, sier Sylvi Katrin Brandæther (bildet)

Hun er folkehelsekoordinator i Sørfold kommune siden 1. september i år.

De aktuelle tilskuddsordningene har søknadsfrist 1. februar og 1. april.

Opplegg for samlingen:

DEL 1: Informasjon om tilskuddsordninger

 •  Informasjon om fylkeskommunale tilskudd til folkehelsetiltak
 •  Informasjon om fylkeskommunale og statlige tilskudd til friluftsliv
 •  Informasjon om kommunale fond for innlandsfiske, vilttiltak og friluftsliv
 •  Hvordan skrive en prosjektbeskrivelse og en tilskuddssøknad (En enkel mal)
 •  Tilsagn og rapportering

DEL 2: Prosjektsmie 

 • Hva kan være et bra prosjekt for oss?
 • Idemyldring og «brainstorming»
 • Hva er vi gode på? Hva kan vi tilby? Hva er mulig?
 • Hvordan kan vi utvikle og rekruttere til egen organisasjon gjennom nye prosjekter?
 • Hvem kan vi samarbeide med?
 • Vi utfordrer, støtter og hjelper hverandre.

Prosjektsmia ledes av folkehelsekoordinator Sylvi Katrin Brandsæther og er finansiert med folkehelsemidler.

Enkel servering med te, kaffe og frukt.

Velkommen til prosjektsmie onsdag 23. januar kl. 17.30-21.00 på møterommet ved siden av kantinen, Rådhuset.

NB! Ta med egen PC, notatbok, skrivesaker, masse kreativitet og mulighetstanker.

Påmelding til Sylvi på e-post: sylvi.brandsather@sorfold.kommune.no

Påmeldingsfrist: Fredag 11. januar