Få fram gode prosjekter

Forrige gang folkehelsekoordinatoren arrangerte prosjektsmie, førte dette til at flere lag i Sørfold søkte om fylkeskommunale folkehelsemidler. Revygruppa UL Heim på Engan fikk støtte, dermed er det slått fast en gang for alle: Revy er bra for folkehelsen!

På bildet ser vi et glimt fra UL Heims suksessrevy Liv Laga i februar 2019: Næringssjefen inviterer til utviklingsseminar på Kobbelv vertshus. Nå skal alle gode idéer fram!

Det samme kan stå som motto for prosjektsmien vi nå inviterer til. I rollen som næringssjef helt til høyre ser vi Rakel Nystabakk.

Målet med prosjektsmia er å få fram gode prosjekter i Sørfold innenfor folkehelse, fysisk aktivitet, inkludering og friluftsliv, og å hente hjem regionale tilskuddsmidler som skal brukes til å styrke og utvikle de frivillige organisasjonene i Sørfold.

Det er også et viktig mål å invitere de frivillige organisasjonene i Sørfold inn i det nye treåringe prosjektet "Heilt Innafor" som nå er startet opp.

Opplegg for kvelden:

DEL 1:  Informasjon om "Heilt innafor"

 • Prosjektleder Lena Pedersen Osnes informerer.
 • Hvordan og hvorfor kan DIN organisasjon være en deltaker inn i prosjektet?

DEL 2:  Informasjon om tilskuddsordningene.

 Informasjon om:

 • Fylkeskommunale tilskudd til folkehelsetiltak
 • Fylkeskommunale og statlige tilskudd til friluftsliv
 • Kommunale fond for innlandsfiske, vilttiltak og friluftsliv
 • Hvordan skrive en prosjektbeskrivelse og en tilskuddssøknad (En enkel mal)
 • Regnskap og rapportering

DEL 3: PROSJEKTSMIE 

 Hva kan være et bra prosjekt for oss?

 • Idemyldring og «brainstorming»
 • Hva er vi gode på? Hva kan vi tilby? Hva er mulig?
 • Hvordan kan vi utvikle og rekruttere til egen organisasjon gjennom nye prosjekter?
 • Hvem kan vi samarbeide med?

Vi utfordrer, støtter og hjelper hverandre.

Prosjektsmia ledes av folkehelsekoordinator Sylvi Katrin Brandsæther og er finansiert med folkehelsemidler.

Enkel servering innenfor smittevernreglene.

NB! Ta med egen PC, notatbok, skrivesaker, masse kreativitet og mulighetstanker.

Max antall deltakere på møtet: 50.

Velkommen til prosjektsmie tirsdag 1. desember kl. 18.30 i Rådhussalen, Straumen.

Påmelding til Sylvi på epost: sylvi.brandsather@sorfold.kommune.no

Påmeldingsfrist: Mandag 30. november