Kursdeltakere i veiledning

Ansatte ved Straumen barnehage og SFO Straumen skole på avslutning for ICDP- veiledning i desember 2014. F.v. Birgit Elvebakk, Lissbeth Anderssen, Bente Grovassbakk, Sharon Dahlskjær, Brit Våbenø Meisfjord og Eli Normann.

Ingen oppskrifter

Samtalegruppen er et ledd i foreldrestøtteprogrammet ICDP, som er forankret i tiltaksplan for helsefremmende  arbeid barn og unge.

ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som er rettet mot alle som har omsorg for barn mellom 0 og 18 år. Dette kan være foreldre eller omsorgspersoner i f.eks barnehage og skole.

–  Målsettingen er å finne tryggheten og bekreftelsen på at vi er gode omsorgspersoner ved at vi blir mer bevisste på hva vi gjør som er bra for barna, sier familiehjelper Janne Trones Paulsen.

– Du vil ikke få noen oppskrifter, men hjelp til å finne løsninger for deg og de barna du har omsorg for – gjennom samtaler og øvelser i gruppa og idéer eller oppgaver du prøver ut hjemme eller på jobb.

Vi samles i gruppa 4 ganger, der vi tar utgangspunkt i ulike samspillstemaer og erfaringer fra egen hverdag. Vi vil legge vekt på de positive sidene ved samspillet, og hvordan vi kan bygge videre på disse.

Tidspunkt for treffene:

  • Onsdag 28. januar
  • Onsdag 4. februar
  • Onsdag 11.februar
  • Onsdag 18.februar

Kl. 17.00 – 20.00 samtlige kvelder.

Sted: Sørfold Rådhus, møterom Siso (v/kantina)

Påmelding: Til Janne Trones Paulsen, tlf. 482 67 338 innen fredag 23. januar.

–  Til første samling ber vi dere ta med et bilde av eget barn eller av et barn som står dere nær, sier Janne Trones Paulsen, som ønsker alle velkommen.