Illustrasjonsfoto: Kirsti Djupvik.

Forskrift om anløpsavgft og vederlag i Sørfold kommunes sjødistrikt ble vedtatt i kommunestyret 6. juli 2017.

Med dette kunngjør vi at innkreving av anløpsavgift iverksettes fra 25. februar 2019.

Forskrift om anløpsavgift og vederlag

Snarvei til menypunkt Havn og farvann, med elektronisk skjema for melding om anløp i kommunens sjødistrikt.