Det ska lages trialbane ved Lakselva

I skråningen mellom fotballbanen og selve Lakselva skal det lages trialbane.

Langsiktig leieavtale med grunneier på plass

Kulturkontoret i samarbeid med Sørfold Trialklubb har i lang tid vært på jakt etter nytt område for trialkjøring. Dette fordi det ikke er gitt dispensasjon til trialkjøring på banen ved grustaket på Straumen etter 2014, av hensyn til eksisterende boligområder og framtidig boligbygging.

Området ved Lakselva har mange fordeler: Det er et stykke til nærmeste nabo, det er opparbeidet parkeringsplass ved fotballbanen og man kan bruke kommunens garasjebygg til lager samt toaletter i garderobebygget.

Grunneier er Elkem AS, og det er inngått leieavtale mellom Elkem og Sørfold kommune for en periode på 30 år.

Støyberegning er foretatt

Etter krav fra grunneier er det laget støyrapport.  Her konkluderer SINUS AS med at beregnet støynivå fra trialbane til nærmeste bebyggelse er tilfredsstillende i forhold til anbefalte grenseverdier.

Kulturkontoret og Sørfold Trialklubb har også hatt møte og befaring med representanter for Lakselva elveeierlag. Her ble det framsatt krav om at det ikke skal foregå kjøring på et lite område ved elva, som brukes til elvefiske.

Et ønske om å beholde et skogbelte for å dempe støy vil også bli tatt hensyn til.

Nabovarsel er sendt ut

–  Det ble sendt ut nabovarsel 22. april i år, og ingen av naboene har meldt innsigelser innen fristens utløp 6. mai, skriver rådmannen i  sitt saksframlegg til plan- og ressursutvalget.

Rådmannens innstilling om å gi tillatelse til trialbane ved Lakselva idrettsanlegg ble enstemmig vedtatt i plan – og ressursutvalget, som hadde møte 25. juni.

Når det gjelder finansiering, har kommunestyret bevilget 50.000 kroner til tiltaket i 2015 og 100.000 kroner i 2016.

Trialoppvisning på sentrumsdagen 2014

Sørfold Trialklubb hadde oppvisning på sentrumsdagen 2014.