BIldet: Nye rekorder i jakten på grunnstoffer i stein. Disse jentene ved Straumen skole oppnådde flere "all time high"- målinger i grunnstoffene kobber (Cu), mangan (Mn) og niob (Nb).

Det vanker også diplomer for rekordmålinger til elever ved de to andre skolene våre, og blir delt ut ved første anledning.
Fra venstre: Mina Øwre, Ida Berg, Nora Øren, Margrethe Labba, Lea Skjevik.

Bak: Newtonlærer Bjørnar Pettersen

Digital jakt kombineres med feltarbeid

Modulen er utviklet ved Newton Sørfold i samarbeid med mange aktører lokalt og nasjonalt.

–Hver gang vi gjennomfører denne modulen, gjennomgår vi resultatene og noterer rekorder. Både hvem som har rekord i inneværende skoleår, men også de som slår alle rekorder fra oppstart i 2017 – såkalt "all time high" i hvert grunnstoff, sier Bjørnar Pettersen, lærer ved Newton Sørfold.

Modulen er blitt tilpasset fagfornyelsen, og er blant annet på plass som undervisningstilbud ved Newton Rana/Vitensenter Nordland. Flere andre Newtonrom i landet er også i gang med å innføre modulen – blant annet Lillestrøm, som nylig var i kontakt med Newton Sørfold for å få tips og forslag til oppstart.

Her i vår kommune er mineraler og stein et sentralt element i næringsliv og industri. Det gir oss en forpliktelse til å gi de som vokser opp her et moderne blikk på hva mineraler faktisk betyr for oss i dagliglivet, og hvorfor vi er avhengige av at noen vil jobbe med faget som voksen.

Digital jakt på mineraler er en kombinasjon av to ting: Enkelt feltarbeid ute i nærheten av den enkelte skole, der elevene skal skaffe til veie en steinprøve fra berg/fjell.

Og en dag med analysearbeid og drøftinger på Newtonrommet.

Bruker GPS for å registrere posisjon

Det poengteres at løse steiner ikke er gyldige som prøve, siden dette er stein som kan være kommet annenstedsfra, med vann, is – eller med en lastebil til ei veifylling.

GPS brukes for å registrere posisjonen, og når feltarbeidet er gjort, er elevene klare for en dag i Newtonrommet der de skal analysere prøven med XRF (røntgen), som forteller hvilke grunnstoffer den inneholder og hvor mange prosent (anslagsvis) på målepunktet.

Behovet for mineraler er stort, og vil med stor sannsynlighet øke veldig i takt med det grønne skiftet og overgang til bl.a. mer miljøvennlige energikilder.

–Vi har helt fra starten vært opptatt av å se om noen klarer å finne spor av gull i sine prøver. Enn så lenge har det svaret latt vente på seg, men det har vært nære på hvor det en gang dukket opp et Au-tegn på maskinen (symbolet for gull) – i noen sekunder. Men det forsvant igjen, så målinga ble ikke gyldig for gull. Dessverre.

Men vi lever i håpet om at noen en dag lykkes med det.

Koronasituasjonen begrenser

På grunn av koronasituasjonen siste året har det dessverre vært begrensninger i hvor mange som kan gjennomføre modulen. Tanken er å tilby denne for elever i hele Salten.  

Så snart det blir bedre tider og mindre smittevern å forholde seg til, vil modulen igjen bli formidlet til interesserte skoler i regionen. Da i hovedsak 10. trinn eller videregående.

–Vi vil gjerne ha flere nye rekorder, og spenningen er alltid stor hver gang noen plasserer steinprøven sin i XRF-maskinen, og noen er heldige og slår flere rekorder i samme stein.

En gang var det ei gruppe ved Nordsia oppvekstsenter som tok 8 rekorder i en og samme prøve, men noen av rekordene ble så slått litt etter, avslutter Bjørnar Pettersen.