Ønsker deltakere fra hele kommunen

I regi av Mental Helse Sørfold inviterer Zoy Natvig Lillegård og Sylvi Katrin Brandsæther jenter til å bli med og trene styrke, og til å ha det gøy og koselig sammen.

–Vi skal være i speilsalen med oppvarming og enkle pilates- og styrkeøvelser, og vi skal være på styrkerommet for å gjøre noen utvalgte øvelser her som egner seg også for de yngste. Av og til lager vi også felles kveldsmat etter treningene.

Vi ønsker å lage et treningstilbud som har hovedvekt på det sosiale, på vennskap og på å skape positivt fokus. Styrketrening er bra for ALLE. Vi trener ut fra egne forutsetninger.

 Vi er opptatt av deltakelse, deling, fellesskap og god stemning i gruppa, og setter også av god tid til å prate og til å være sosiale før og etter trening.

Vi har plass til maks 20 stykker på gruppa, og ønsker deltakere fra hele kommunen, sier Sylvi og Zoy.

Velkommen til morsom og koselig jentetrening i speilsalen og treningsrommet ved Sørfoldhallen, Straumen.

Påmelding til Sylvi på telefon 907 27 655 så lenge det er ledige plasser.