Idrett, friluftsliv og folkehelse

Vår nåværende idrettsleder og folkehelsekoordinator har valgt å bli pensjonist fra 1. september.

Vi søker derfor hans etterfølger.

Sørfold er folkehelsekommune, og det er inngått samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune. Oppfølging av avtalen og iverksetting av tiltak i henhold til årlige handlingsplaner blir en av hovedoppgavene for den som blir tilsatt.

Det følger også en del plan – og utredningsarbeid med denne stilingen, som har sterkt fokus på fysisk aktivitet.

Stillingen inngår i kulturenheten, men funksjonen som folkehelsekoordinator er sektorovergripende og rapporterer direkte til rådmannen.

Stillingen innebærer mye samarbeid og kontakt med andre enheter, eksempelvis med teknisk/næring om drift av idrettsanlegg, med oppvekstsektoren om helsefremmende skoler og barnehager, samt lag og foreninger i kommunen, særlig idrettslag.

Søknadsfrist er 22. juni 2018. Nærmere opplysninger: Kultursjef Bente Braaten, tlf. 975 30 437 eller e-post kultur@sorfold.kommune.no

Se hele utlysningen, med link til elektronisk søknad:

Folkehelsekoordinator/idrettsleder 50%, søknadsfrist 22. juni