Kulturlandskap på Engan/Ørnes

UTVALGT. Ørnes/Engan og Kjelvik har status som utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Foto: Terje Nystabakk.

 


Jordbruket i Sørfold er viktig ut fra flere forhold: Det bidrar til sysselsetting i hele kommunen, og et åpent og attraktivt kulturlandskap i tillegg til matproduksjon.

Jordbrukssjefen gir jordbruksfaglig rådgivning og saksbehandler jordbrukssaker til politisk behandling.

Jordbruksforvaltningen har i tillegg ansvar blant annet for følgende:

  •  Behandling av jordlovsaker, herunder delingssaker og omdisponering
  •  Behandling av konsesjonslovsaker, herunder bo- og drivepliktsaker
  •  Forvaltning av driftstilskudd og refusjonsordninger etter jordbruksavtalen
  •  Forvaltning av ulike virkemiddelordninger i jordbruket
  •  Forvaltning av statstilskudd og lånemidler til investeringer fra Innovasjon Norge
  •  Katastrofeordningen for jordbruket
  •  Jordbruksforskriftene (husdyrgjødsel, bakkeplanering mv)
  •  Rovdyrproblematikk
  •  Forvaltning av kulturlandskap
 
NB! BIoforsk Tjøtta har utarbeidet egen skjøtselsplan for utvalgte kulturlandskap Engan/ Ørnes og Kjelvik:
Skjøtselsplan (pdf). Det tar litt tid å laste den opp.

Kommunen har utarbeidet egne strategier for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
 

 På nettsidene til Fylkesmannens landbruksavdeling finner du en oversikt over linker og nyttig informasjon:

Fylkesmannen i Nordland, landbruk