Statens vegvesen tar nye grep for å redde flere liv, og lanserer en nasjonal trafikksikkerhetskampanje.

Målet er å øke bevisstheten og kunnskapen om hva som tar oppmerksomheten vår når vi kjører bil. Kampanjen vil gå frem til 2022.

Ulike former for uoppmerksomhet utgjør en stor risiko i trafikken. I så mye som tre av ti dødsulykker har uoppmerksomhet vært medvirkende faktor.

Andelen ulykker som skyldes uoppmerksomhet har økt over tid, og vil sannsynligvis fortsette å øke. Derfor er denne kampanjen så viktig.

 Det er mange former for uoppmerksomhet i trafikken, og flere av dem kan også opptre samtidig. 

Det er summen av alle de små oppmerksomhetstyvene som gjør uoppmerksomhet bak rattet så farlig, her nevner vi de viktigste:

  • betjene radio og musikk
  • sitte i egne tanker
  • spise og drikke
  • bli forstyrret av passasjerer
  • barbere og sminke seg
  • bruke kart og andre navigasjonssystemer
  • bruke mobil

 Takk for at du er oppmerksom når du kjører!

Se film