Gjelder kun elg i Sørfold, hjort finnes ikke

I følge jaktforskriften kan jakttiden for hjortevilt innskrenkes ut fra særlige behov, og både kommuner og andre kan søke fylkeskommunen om dette.

Ordinær jakttid for hjort er fra 1. september til 23. desember, og for elg er den fra 25. september til 23. desember.

For begge viltartene kan det søke som utsatt jaktstart til 5. oktober, og/eller framskynding av jakttidsslutt til 31. oktober eller 30. november.

Dette går fram av et brev som er sendt fra Nordland fylkeskommune til kommunene.

I brevet er det listet opp tre tifeller som kan gi grunnlag for å innvilge slike søknader:

  • Elg – og/eller hjortejakt antas å hindre annen utøvelse av friluftsliv
  • Elg – og/eller hjortejakt reduserer muligheten for annen jaktutøvelse
  • Kommunen har arealer som er viktige for reindriftsnæringa i jaktperioden.

I Sørfold gjelder dette kun elg, siden det ikke finnes forekomst av hjort i kommunen.

Viltansvarlig og næringssjef Gerd Bente Jakobsen har sendt brev til valdledere i Sørfold om denne saken.

–Men det er viktig å understreke at alle grupperinger og enkeltpersoner har anledning til å søke, sier Jakobsen.

Søknad om innskrenket jakttid på elg sendes innen 5. mai til  post@nfk.no