Bildet: Kantslått på Seljeåsveien.

Arbeidet med kantslått vil i første omgang pågå til midten av juli.

Deretter blir det en runde to i august/september.

Det er avdelingsingeniør Trond Nyquist i enhet teknisk/næring som opplyser dette, og han oppfordrer innbyggere om å merke stoppekraner, eiendomsmerker og annet som ligger nærmere veiskulder enn 10 meter.

–Vi anbefaler at man benytter brøyestikke eller lignende til slik merking, sier Nyquist.

Skilt kantslått

Det blir kantslått i hele kommunen i sommer.