Ansatte og elever

Alle elevene og ansatte på Leirfjorden skole og Mørsvik oppvekstsenter.

Lærer ved Mørsvik oppvekstsenter Liv Reffhaug forteller at dagen startet med mange artige leker i gymsalen, og fellesmåltid for små og store ved begge skoler.

Arrangementet foregikk ved Leirfjorden skole, der alle vil være samlet fra neste skoleår.

Gjennom flere fellesdager og samarbeidsprosjekter blir elevene kjent med hverandre, og kan forberede seg til sammenslåingen av de to skolene.

De yngste ungene

De yngste ungene, fra barnehagen og 1.- 4. trinn.

Lek

Lek i gymsalen

Teskjekjerringa og sauen Shaun

Teskjekjerringa og sauen Shaun

Frank Zappa

Rektor ved Mørsvik oppvekstsenter Arne Harry Nilsen, for anledningen som Frank Zappa.