Idyllisk og veiløs

–  Nok en gang har vi gleden av å invitere til gudstjeneste i denne veiløse grenda ute i Foldfjorden.

Som vanlig er det gudstjeneste først, og senere på dagen blir det konsert med fem profesjonelle sangere fra flere europeiske land som har slått seg sammen og dannet «Rørstad vokalensemble» i anledning Rørstaddagen, forteller kirkeverge Mariann Strømdal.

I år er det veteranbåten Blomøy som skal frakte folk ut til Rørstad, og det kan bli rift om plassene.

Gudstjeneste med sanginnslag

Det starter med gudstjeneste kl 1200. Soknepresten i Sørfold, Lisbeth T. Gieselmann er dagens prest sammen med pilegrimsprest Bernt Aanonsen fra Bodø.

Gudstjenesten på Rørstad vil også ha elementer av pilegrimsgudstjeneste.

Organist Piotr Repnik sørger for tonefølge til salmene fra det gamle trøorgelet i kirken, og det blir sanginnslag i gudstjenesten fra sangsolistene som har funnet veien til Rørstad denne dagen.

Rørstad som pilegrimsted

Fra bispedømmets side arbeides det med å få en offentlig godkjent pilegrimsled langs nordlandskysten fra Trondenes helt ned til Nidaros. I dette arbeidet er det også et fokus på å få Rørstad kirke inn i leden som stoppested for pilegrimer.

Les mer om dette på nettsidene til Sør-Hålogaland bispedømme:

Pilegrim i nord

Det var opprinnelig satt en pilegrimstur fra Bodø via Kjerringøy til Rørstad, men denne ble dessverre avlyst på grunn av mangel på båtfører.

–  Men flere som var interessert i turen hadde likevel et ønske om å komme til Rørstad, så vi lar derfor Blomøy gå innom Tårnvik for å ta opp passasjerer der, sier Mariann Strømdal.

Kafé i skolehuset

Noen av grunneierne på Rørstad holder en enkel kafe i skolehuset etter gudstjenesten.

Kake og kaffe er det på menyen, og om det er nok mange i komiteen kan det være mulig at utvalget økes. Det er lite eller ingen nett-tilgang på Rørstad, så husk kontanter! En liten matpakke er likevel sikkert lurt å ha med uansett.

Konsert i kirka

– Så er vi glad for nok en gang å kunne invitere til konsert i kirken i forbindelsen med kirkesøndagen.

Konserten som er satt til kl 1500 har sangere fra Tyskland, Sveits og Norge, og vi får høre «koraler, folketoner og kanskje noe helt annet» sier de i sin omtale av konserten.

Sangerne tar ikke betalt og det er gratis inngang. Men vi oppfordrer alle til å gi en skjerv «i hatten» etter konserten slik at vi på den måten bidrar til deres reise til Rørstad, sier kirkeverge Marann Strømdal.

Rørstad vokalensemble består av:

  • Ingvill Espedal, Norge
  • Victoria Liedbergius, Norge
  • Julia Blank, Tyskland
  • Tobias Stückelberger, Sveits
  • Halvor Fostervoll Melien, Norge

Skyss med veteranbåt

Blomøy går fra Røsvik kl.09.30 til Rørstad. Bestilling av plass i båt gjøres til kirkekontoret på tlf. 75 68 53 70. Retur fra Rørstad senest kl 1730.

Fra Tårnvik går båten kl 1115 med retur ca kl 1630. Billettene er kr 200,- tur/retur som betales med kontanter ved påstigning.

Veteranbåtene tar ikke så mange passasjerer, så vi oppfordrer derfor folk til å dra utover med egen båt, støtte opp om denne kirkesøndagen – og ta naboen med på turen!