Deltakelse ved gudstjenester samt renhold

Kapellet i Mørsvikbotn blir hovedarbeidssted, med mulig vikariering for øvrige arbeidstakere i virksomheten. Eventuell vikarfunksjoner vil komme som tillegg.

Hovedarbeidsoppgaver: Deltakelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger, samt renhold og enkelt vedlikehold av kapellet.

Det søkes etter en person som kan arbeide selvstendig. Opplæring vil bli gitt. Evne til samarbeid og personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Søkeren må være medlem av den norske kirke. Det vil være en fordel at søker disponerer bil.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse. Lønn i henhold til tariffavtale.

Øvrige opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkevergen i Sørfold, telefon 75685370.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse, da nåværende kirketjener går over i annen virksomhet.

Søknad sendes innen 20. mars til Sørfold kirkelige fellesråd v/ kirkevergen, postboks 26, 8232 Straumen.