Vi presiserer at forbudet ikke gjelder kjøring til barnehagen.

Avdelingsingeniør Trond Nyquist i Sørfold kommune opplyser at det er sendt ut direkte informasjon om dette i foreldremøter og via skolens kommunikasjonskanaler.

–  Elever som holder til i paviljongen ved Straumen skole og som kjøres til skolen, skal settes av nede ved hovedinngangen og bruke gjennomgangen derfra for å komme til paviljongen.

Dette av hensyn til trafikksikkerheten, sier Nyquist.

Det er nå skiltet for å gi tydelige signaler om dette. I tilleegg til skiltet på bildet er det satt opp skilt «stans forbudt» lenger oppe i veien, ved paviljongen.