Medlemmer:

  • Rigmor Johansen, leder
  • Eva P. Pedersen, nestleder
  • Johnny Skar

Varamedlemmer:

  • Anniken Nygaard Sande (personlig vara forJohnny Skar)
  • Per Reffhuag ( personlig vara for Eva P. Pedersen)
  • Ulf Roger Strøksnes  - (personlig vara for Rigmor Johansen)