Sørfolds TV-aksjonskomite 2016

Dette er komitéen som er ansvarlige for TV-aksjonen i Sørfold 2016.  F.v.  Kjell Hansen (seniorrådet), Bente Storåker (sekretær), Ann  Katrin Sætrevik (Nordsia oppvekstsenter), Merete Bjørknes (Røsvik skole), Turid J. Willumstad (leder, oppnevnt av formannskapet), Karin Bakken (Røde Kors) og Siri Evjenth (Straumen skole).

Samfunnsaktive skoler som står på for TV-aksjonen

I Sørfold er det tradisjon at skolene stiller med bøssebærere, og dette vil bli videreført også i år.

Skolene spiller også en nøkkelrolle når det gjelder arrangementer til inntekt for TV-aksjonen, slik at det kommer inn mye høyere beløp fra Sørfold totalt enn det som samles inn i bøssene.

Aksjonskvelder og kafé

 Samtlige tre skoler stiller med arrangement også i år:

Først ut er Røsvik skole, som skal ha aksjonskveld på Røsvik samfunnshus torsdag 13. oktober kl. 18.00. Da blir det temainnslag og musikkinnslag v/ elever, samt kafé.

Onsdag 19. oktober kl. 17.00 kan Straumen skole ønske velkommen til aksjonskveld i Rådhussalen. På programmet står både underholdning og salg av bilder som elevene har laget.

Dagen etter, torsdag 20. oktober kl. 18.00-20.00 er det kafé ved Nordsia oppvekstsenter. Der blir det salg av mat og drikke, utlodning og salg av diverse produkter som elevene har laget.

Alle inntekter fra samtlige tre arrangementer går uavkortet til TV-aksjonen.

Oppfordrer bedrifter og foreninger til å gi

Komitéen vil sende brev til både lag/foreninger og bedrifter, med anmodning om å støtte TV-aksjonen. 

De oppfordrer også foreninger, barnehager og andre til å bidra med arrangementer til inntekt for aksjonen og Røde Kors sitt livsviktige arbeid.

Formannskapet har bevilget 15.000 kroner til TV-aksjonen.

Alle bidrag unntatt det som samles inn i bøssene på selve aksjonsdagen skal registreres på denne nettsiden:

Giverstafett.

Les mer om TV-aksjonen og hva pengene skal gå til:

Bli med