Ønsker mange sponsorer til hver skole

–Dette vil vi støtte, sier Jakob Voldby i Nordlaks Smolt AS og bidrar med 5.000 kroner.  

–Nå utfordrer vi de andre bedriftene i Sørfold til å følge Smollten, og da særlig oppdrettsbedriftene, men alle er selvsagt velkommen til å bidra, sier Sten-Robert Hansen, varaordfører og leder i Sørfolds kommunekomité for TV-aksjonen. Han har tatt kontakt med både skoler og næringliv.

–Tanken er at vi får lokale firmaer til å sponse et kronebeløp til hver skole som stiller opp og rydder, og at disse pengene går uavkortet til TV aksjonen.

Målet er å ha fokus på forsøpling i nærområdet og hvilke følger dette har for livet i havet både lokalt og nasjonalt. Og vi ønsker oss mange sponsorer til hver skole eller klasse.

Alle får positiv omtale på kommunens hjemmeside, lover Hansen, som opplyser at idéen ble født i et formannskapsmøte.

Det ble tidlig klart at den tradisjonelle bøsseinnsamlingen ikke lar seg gjennomføre med dagens smitteverntiltak. I stedet blir det digital innsamling over hele landet, kombinert med lokale arrangementer som overholder smittevernreglene. Selve TV-aksjonsdagen er søndag 18. oktober.

Positiv respons fra skolene

– Vi stiller på strandrydding fra Nordsia. Til vanlig gjennomfører vi dette hver vår. Nå har vi pekt ut tirsdag 13.oktober og vil foreta rydding i to områder: Mørsvik og Sørfjorden/Elvkroken.

Vi tar med alle siden dette går inn i tema som vi allerede arbeider med, forteller Arne-Harry Nilsen, som er rektor ved Nordsia oppvekstsenter.

Også Røsvik skole har planene klare.

–God ide! Dette skal vi selvsagt være med på, sier rektor Trude Gleinsvåg.
Barnetrinnet ved Røsvik skole ønsker å delta i TV-aksjonen ved å rydde Røsvikleira og strandsonen fra fergekaja til kirken i Røsvik.

Vi har tenkt å gjøre dette på formiddagen fredag 16.oktober, sier Gleinsvåg.

Og dette blir ikke første gang Røsvik skole engasjerer seg i strandrydding. De har deltatt på Strandryddeaksjonen til Iris mange ganger, og på andre nasjonale og lokale aksjoner som fremmer miljø og helse.

Her ser vi elever fra mellomtrinnet på tur i fjæra på jakt etter plastsøppel ved en tidligere anledning:

Strandrydding Røsvik skole

Fra venstre: Matilde Hjelvik, Liv Vassvik, Gabriella Bergholdt Antonsen, Mia Pedersen, Anna Stensland, Fadejs Pesko og Mali Storeide. Foto: Røsvik skole.

Når det gjelder Straumen skole, er de engasjert i temaet mikroplast i havet gjennom et prosjekt i samarbeid med Universitetet i Tromsø.

Et hav av muligheter:

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også menneskene. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Les mer om dette:

Bli med

Lag og foreninger, bedrifter og enkeltpersoner oppfrdres til å støtte TV-aksjonen via

Giverstafett