Årets viktigste søndagstur

På aktivitetshuset Bakeriet mellom kl.13. 00 og 16.00 søndag 24. oktober kan representanter for Mental Helse og Sterke jenter by på boller og kaffe/saft.

Dette er selve dagen for TV-aksjonen, og flere fra komitéen vil være til stede for å ta godt i mot alle som kommer innom.

Motto for TV-aksjonen er Årets viktigste søndagstur, da med tanke på bøssebesøk hos alle husstander. I år er det åpnet for å gjenoppta denne tradisjonen, men i Sørfold blir det digital bøsseinnsamling kombinert med andre tiltak:

Heilt innafor i samarbeid med lokale krefter rundt om i kommunen vil invitere alle med på årets viktigste søndagstur.  Dette i form av en quiz-løype med oppgaver etter samme mal som påskequiz  og høstjakt i fjor.

–Vi lager oppgavene ferdig og laminerer arkene. Så kan de hentes av kontaktpersoner rundt om i kommunen som setter ut postene langs veien i sin bygd.

For å gjøre noe sosialt ut av dette anbefaler vi at det organiseres fellestur på et bestemt klokkeslett søndag 24. oktober.

På hver post står vipps-nummeret til TV-aksjonen, sier Lena P. Osnes, prosjektleder for Heilt innafor.

På Straumen vil siste post på runden legges nær Bakeriet, slik at folk kan samles der etter turen og løse oppgaven med å stokke bokstaver til et løsningsord.

Årets TV-aksjon er tildelt PLAN og deres arbeid for å bekjempe barneekteskap. Quizen vil også ha med noen oppgaver som hentes fra dette temaet.

Bøsser plasseres ut

Komitéen tar sikte på å plassere ut bøsser på butikker og på institusjoner. Det vil også stå en bøsse på servicekontoret på Rådhuset.

Det legges også opp til at innbyggerne kan støtte TV-aksjonen via lokale arrangementer.

Videre er det sendt brev til foreninger og bedrifter, med oppfordring om å bidra via giverstafett.

Der legger man inn beløp og e-postadresse og får faktura tilsendt. Og ved hjelp av postnummeret blir bidraget registrert på rett kommune. Det samme gjelder om man gir via vipps eller digital bøsse og alt som registreres innen kl. 18.00 på selve dagen.

Oversikten oppdateres

Foreløpig har det kommet inn melding om følgende arrangementer til inntekt for TV-aksjonen:

  • Nordre Sørfold husflidslag har hatt strikkekafé og gir inntekten av loddsalget.
  • Røsvik skole skal ha loppemarked torsdag 21. oktober kl.10. 00-12. 00 og 17.30-20.00.

Der blir det også utstilling av elevarbeid knyttet til årets tema.

  • Straumen skole v/ foreldre skal ha aksjonskveld i Rådhussalen onsdag 20. oktober kl.17.00-18.30.
  • Nordsia oppvekstsenter har aksjonskveld torsdag 21. oktober kl.18.00.
  • Sisomar AS sponser elever ved Straumen skole som løper til inntekt for TV-aksjonen.

NB! Sørfold kommune har opprettet digital innsamlingsbøsse. Her kan du gi med vipps.

Varaordfører og komitéleder Sten-Robert Hansen vil ringe rundt til bedrifter en av dagene før 24. oktober, med oppfordring om å gi.

Vi oppdaterer artikkelen etter hvert som det kommer inn meldinger om flere arrangementer. Send en e-post til bbr@sorfold.kommune.no, så setter vi det inn.

Kommunestyret har bevilget 15.000 kroner til TV-aksjonen. Flere bedrifter og organisasjoner har også lagt inn sine bidrag, her er oversikt over det som har kommet inn så langt:

Giverstafett, bidrag fra Sørfold