F.v. Ann Katrin Sætrevik, Håvard Pedersen, Merete Bjørknes og Anne-Lise Evjen Lillegård

Kommunekomitéen for TV-aksjonen består av f.v. Ann Katrin Sætrevik (Nordsia oppvekstsenter), Håvard Pedersen (Straumen skole), Merete Bjørknes (Røsvik skole) og Anne-Lise Evjen Lillegård, leder.

Skolene spiller en nøkkelrolle

I hele kommunen stiller skoleelever opp som bøssebærere. I tillegg skal samtlige skoler ha arrangementer i forbindelse med TV-aksjonen.  Det skal også barnehagene.

–  En kjempefin måte å engasjere de unge på, da føler de virkelig at de bidrar.

Vi er veldig stolt av våre skoler og barnehager, som gjør en flott innsats, sier komitéen.

På Nordlandstoppen i fjor

I 2014 samlet Sørfoldskolene inn mest penger pr. innbygger i hele Nordland, og kom på 6. plass i hele landet.  Målet er å gjøre det like bra i år.

Dette skjer i skoler og barnehager i forbindelse med TV-aksjonen:

Onsdag 14. oktober kl. 17.00-18.30 Aksjonskveld i Rådhussalen, Straumen. Underholdning v/ 1.- 4. klasse, bevertning m.m. Arr.: Straumen skole v/ foreldre 1.- 4. klasse.

Torsdag 15. oktober kl. 13.00-16.00: Aksjonsarrangement, Straumen Barnehage. Salg av lodd, kaffe og kaker etc., samt kunst som barna har laget. Loddene trekkes kl. 15.30.

Torsdag 15. oktober kl. 17.30 Aksjonskveld, Røsvik samfunnshus. Temainnslag v/ elever på mellomtrinnet, musikalske innslag, åresalg. Salg av kaffe og kaker. Arr.: Røsvik skole.

Torsdag 15. oktober kl.18.00 Kafé med tombola, Nordsia oppvekstsenter

Fredag 16.oktober kl.13.00-16.00 Kafé, Løkta Barnehage, Røsvik. Salg av høstsuppe m.m.

Inntektene fra alle disse arrangementene går til TV-aksjonen.

Husk å ta ut kontanter

Selve aksjonsdagen er søndag 18. oktober. Da kommer bøssebærerne på besøk, og komitéen minner om at man sørger for å ha kontanter til innsamlingen.

Det går selvsagt an å gi penger via telefon også, men da blir ikke bidraget registrert på den enkelte kommune.

Årets TV-aksjon går til Regnskogfondet, og deres livsviktige arbeid.

Les mer om dette:

(klikk på bildet)

Bli med!

Se også:

Lærer om regnskogen