Helene Arntzen og Ivan Reinvik

Fjorårets vinnere: Helene Arntzen og Ivan Reinvik.  

Velkommen til Leiguttdilten søndag 5. juni kl. 13.00.

  • Start: Reinviknaustet
  • Mål: Mørsvik skole.

Påmelding på Mørsvik skole senest en halv time før start.

Klasseinndeling:

  • Konkurransklasser, startkontingent kr. 50
  • Trimklasser, startkontingent kr. 25

Bevertning og premieutdeling på Mørsvik skole etter løpet.

Arr.: IL Leirgutten.