Kokevarsel opphevet

Kokevarsel for øvre Kvarv vannverk er opphevet, og vannet kan trygt drikkes rett fra springen.