Når det er kokevarsel, er det viktig at vannet kokes ordentlig før det drikkes. Det er ikke tilstrekkelig å  gi det et oppkok med vannkoker.

Det er kommunalsjef teknisk/næring som ber abonnenter tilknyttet ... vannverk merke seg at det er innført kokevarsel ved dette vannverket.

Når det foreligger tilstrekkelig rene prøver og vannet kan friskmeldes, vil vi opplyse dette her på hjemmesiden.