Kokevarsel

Ikke tilstrekkelig med oppkok

Når det er kokevarsel, er det viktig at vannet kokes ordentlig før det drikkes. Det er ikke tilstrekkelig å bruke vannkoker.

Kokevarselet for Kvarv vannverk gjelder fra tidlige mandag morgen 19. oktober, og har sammenheng med arbeid som utføres.

Vi vil melde fra her på hjemmesiden når kokevarselet er oppehvet.