Kolonnekjøring i én tunnel om gangen

Som et ledd i rutinemessig kontroll av tunnelene langs E6 i Sørfold gjennomfører Statens vegvesen sikkerhetsinspeksjon.

Mellom mandag 12. mars og onsdag 14. mars skal samtlige tunneler mellom  Mørsvikbotn og Sommerset inspiseres.

I denne forbindelse vil tunnelene bli kolonnekjørt enkeltvis etter følgende tidsplan:

  • Mandag 12. mars mellom kl. 14.00 og 17.00: Kobbskartunnelen
  • Tirsdag 13. mars mellom kl. 08.30 og 17.00: Middagsfjelltunnelen, Kobbhammartunnelen og Rauhammartunnelen
  • Onsdag 14. mars mellom kl. 08.30 og 14.00: Gleflogtunnelen og Kannflogtunnelen.

Blålystrafikk vil kunne slippe forbi.

Av hensyn til trafikantenes og inspektørenes sikkerhet ber vi om at alle kjører varsomt og følger trafikkdirigentenes veiledning.