Arbeid i tunnel
Sikringsarbeid i en annen tunnel i området.

Én tunnel om gangen

I tre til fire uker fra 19. november skal det gjennomføres sikringsarbeid på E6 i Kalviktunnelen, Kobbhammartunnelen og Middagsfjelltunnelen.

I forbindelse med dette vil det bli kolonnekjøring gjennom tunnelene mellom kl. 18.00 og 06.00, men kun i én tunnel om gangen.  Kalviktunnelen er først ut.

Det er Statens vegvesen som melder dette.

Vis aktsomhet

Kolonnekjøringen i Kalvik – og Kobbhammartunnelen blir fra 19. til 26. november, og i Middagsfjelltunnelen fra 26. november til 13. desember.

Av hensyn til egen og andres sikkerhet bes alle om å kjøre aktsomt forbi området med vegarbeid.

Utrykningskjøretøy vil kunne passere.

For oppdatert trafikkinformasjon:

Vegvesenets trafikkmeldinger