Statnett fikk totalhavari på Salten trafo, og var avhengig av å transportere en  reservetransformator  inn til Straumvassbotn så snart som mulig.

Dette fordi tansformatoren er kritisk med tanke på kraftforsyningen i hele Saltenregionen.

Men verken Strømmen bru på E6 eller brua over E6 inn til Straumen ville tålt vekten av den 450 tonn tunge trafoen.

Løsningen ble derfor å bygge en provisorisk avkjørsel fra E6 og over til Rødåsveien. I tillegg måtte sistnevnte vei utbedres i svingen der den kommer inn på fylkesveien til Straumen.

Tirsdag 9. november var alt klart for å utføre det viktige transportoppdraget.

Trafoen ble tatt på land  ved Elkem-kaia fra båten "Elektron 2". Videre gikk ferden ut på E6 et lite stykke sørover, før transporten svingte av ved den nye avkjørselen til Rødåsveien og fulgte denne til Straumen og gjennom sentrum.

Siste etappe gikk på den nyasfalterte anleggsveien langs Straumvatnet og inn til Statnetts anlegg i Straumvassbotn.

Gjennom Straumen sentrum sto en del folk langs løypa for å bivåne den spesielle og viktige transporten.