Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal bolig

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Målgruppe

Vanskeligstilte

* Nøkkelpersonell til kommunale stillinger
* Ungdom fra Sørfold.
* Personell som flytter til Sørfold for å arbeide i   andre bedrifter enn kommunen.
* Vanskeligstilte på boligmarkedet.

Kommunen har også eldreboliger og omsorgsboliger. 

Kriterier/vilkår

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Pris for tjenesten

Husleie for de kommunale boligene varierer fra ca kr 2.500,- til ca kr 6.000,-.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
___
Skjema

Skjema

Søknadsskjemaet må skrives ut og sendes til adressen under.

Søknad om kommunal bolig Sørfold kommune

Søknaden sendes til


Sørfold kommune
Rådhuset
8226 Straumen

post@sorfold.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Personal og organisasjonsavdelingen
Telefon:75 68 50 00
Epost:post@sorfold.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 8226 Straumen
Besøksadresse:Sørfold Rådhus

Ansvarlig enhet

Avdeling:Kommunalsjef Teknisk/næring
Telefon:75685000
Epost:post@sorfold.kommune.no
Postadresse:8226 Straumen
Besøksadresse:Sørfold Rådhus
Åpningstid:07.30 - 15.00 Telefontid: 08.00 - 15.45 (fra 15.09 - 14.05) 08.00 - 15.00 (fra 15.05 - 14.09)
Andre opplysninger
Oppdatert:
2017-12-14 12:29