Medlemmer:

  • Mikal Arntzen, leder.
  • Eva P. Pedersen, nestleder
  • Rigmor Johansen

Varamedlemmer:

  • Johnny Skar (personlig vara for Mikal Arntzen)
  • Per Reffhuag ( personlig vara for Eva P. Pedersen)
  • Ulf Roger Strøksnes  - (personlig vara for Rigmor Johansen)