Oppstart og drift avhenger av smittesituasjonen

Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl opplyser at kriseledelsen vil møtes søndag kveld 7. mars for å avklare detaljer rundt åpning og videre drift av skoler og barnehager i kommunen.

–Vi beklager at viktige beskjeder dermed vil komme på kort varsel, men vi får ikke tilstrekkelig oversikt over situasjonen lokalt før vi vet resultatet av covid-19 testene som ble foretatt 5. mars, forklarer han.

–Både Straumen skole og SFO er klare til å ta mot elevene fra tirsdag 9. mars, men vi må også beslutte hvilket trafikklysnivå de skal ha for sin drift. Dette gjelder også for barnehagene, sier  Holtedahl, som kan forsikre at forskriftsmessige prosedyrer og smittevernregler vil bli fulgt.

–Straumen barnehage skal også smittevaskes, og dette betyr at den tidligst kan åpne 10. mars, opplyser han.

Roser ansatte som står på

Det er en ydmyk, stolt og imponert kommunedirektør som ser tilbake på en uke utenom det vanlige.

–Jeg kan ikke få fullrost våre ansatte. De viser styrke, mot og utholdenhet i en krevende situasjon, og de stiller opp. Da tenker jeg både på vårt faste personell, de som er innkalt ekstra for å bistå, alt av teknisk personell, renholdere, ansvarlige for logistikk og alle andre ansatte. 

Så min takk går til alle, men det er likevel noen jeg vil trekke frem litt ekstra, som har hatt noen særlig tøffe tak de siste dagene.

Frontlinjen i vårt smittevern

–De første jeg vil løfte frem er ikke én person, men et team. Det er helseteamet som står i frontlinjen med testing, vaksinering og smittesporing.

Fra en hverdag med 5-10 tester pr. dag har de måttet håndtere det tidobbelte, og de jobber nærnest døgnet rundt for å rekke over alle sine oppgaver.

Viser omsorg og har sendt blomster

–Så har vi styrer i Straumen barnehage Liss-Mona Abrahamsen, som står på tidlig og sent for sine ansatte og for foreldrene. Hun har omsorg for alle, og har sendt blomster til de ansatte i barnehagen.

Jeg er stolt av å ha slike ledere i vår organisasjon, sier Holtedahl, som også vil takke de foresatte og andre som fortsatt er i karantene og som viser ansvar og tålmodighet.

–Det er rørende hvordan lokalsamfunnet stiller opp, Coop Prix på Straumen og gode hjelpere som bistår folk med å handle.

Vi ønsker god bedring til de som er syke, og alle dere som er berørt av denne situasjonen skal vite at vi tenker på dere, sier kommunedirektør Stig Arne Holtedahl.