Illustrasjonsfoto: Det er mye snø i marka, og mange hytter ser slik ut i disse dager.

Må minske presset på helsetjenesten

Hensikten med forskriften er å forhindre at en oppholder seg i annen kommune enn man bor i, fordi dette kan føre til ekstra belastning på lokal helsetjeneste.

Forskriften trådte i kraft 19. mars, og helse- og omsorgsminister Bent Høie forklarte følgende om bakgrunnen for bestemmelsen:

– Helsetjenesten i våre hyttekommuner har ikke kapasitet til å ta hånd om hyttebeboere i tillegg til egne innbyggere. Vi har fått tilbakemeldinger fra fylkesmennene på at mange ikke har fulgt den klare anmodningen om å reise hjem frivillig.

Regjeringen innfører derfor et forbud. Vi forstår hvor inngripende dette vil oppleves.

Men vi er i en svært utfordrende situasjon og må minske presset på helsetjenesten slik at alvorlig syke får hjelp, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates

Kommunene har ikke dispensasjonsadgang

Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon.

Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak, og en fraråder kreative løsninger for å omgå forskriften.

Forskriften har varighet til og med 13. april, dvs. over påske.

Les forskriften:

Forskrift om endirng i forskrift om karantene osv.