Som vanlig er kommunestyremøtet åpent for publikum, og det foregår i Rådhussalen tirsdag 12. november kl. 10.00.

Dette blir første møte i det nye kommunestyret etter konstituerende møte 15. oktober.

De 17 folkevalgte skal oppnevne medlemmer og representanter til mange styrer og råd, men  har også andre saker til behandling, blant annet et  samarbeidsprosjekt med tittel Digital infrastruktur og smartere Salten.

Kommunestyret skal også rullere handlingsprogrammet i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og behandle en sak om hvordan man kan rekruttere flere sykepleiere til kommunen.

Innkalling med saksdokumenter