Kommunevåpen for Sørfold

Beskrivelse: I blått et sølv turbinhjul bestående av åtte skovler

Farger: Prosess-blå bunn, turbinhjul i sølv. Som kommuneflagg benyttes fargene blått og hvitt.
Kunstner: Arvid Sveen, Vadsø
Godkjent: Ved kongelig resolusjon i 1988

Begrunnelse for valg av motiv: Det moderne Sørfold er tuftet på vannkraft og industri. I sentrum av turbinhjulet avtegnes også et innslag av vasshjulet og det gamle - og våpenet utgjør dermed et bindeledd mellom de opprinnelige næringsveier og dagens og framtidas satsing på kraftutbygging og industri.

I tillegg assosieres blåfargen til vann med havets rikdommer og utnytting av disse. Sørfold er en utpreget "vannbasert" kommune, med bl.a. roseproduksjon og lakseoppdrett som knoppskyting fra Elkem Salten, der varmt vann fra ferrosilisiumverket brukes som oppvarming. Havet var dessuten hovedferdselsåre før E6 ble bygget gjennom kommunen.

Hovedregelen er at det er kommunen selv som bruker kommunevåpenet i sin profilering, og all annen bruk må godkjennes av Sørfold kommune. Det skal normalt ikke benyttes i kommersiell sammenheng eller på en måte som kan forveksles med utøvelse av kommunal myndighet.

Derimot er det bare hyggelig om lag og foreninger etc. ønsker å bruke kommunevåpenet i logoer, faner etc. Men også for slik bruk må alle skisser og planer godkjennes. Dette også for å kunne sikre at våpenet blir korrekt gjengitt i såvel farger som utforming og proporsjoner.

Spørsmål om kommunevåpenet og bruk av dette kan rettes til kultursjef Bente Braaten, tlf. 75 68 53 33 eller E-post: kultur@sorfold.kommune.no