Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Godt foreldresamarbeid er nødvendig

Sørfold kommune er opptatt av at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø med gode forutsetninger for læring.

For å lykkes med dette, er man avhengig av et tett og godt samarbeid med foresatte.

I den forbindelse inviteres det til konferanse i Rådhussalen torsdag 22. september kl. 18.00-20.00.

Til konferansen inviteres klassekontakter, foreldrerepresentanter og politisk valgte representanter i samarbeidsutvalg, Utdanningsforbundet, pedagogiske ledere i barnehagene og kontaktlærere i skolene.

I tillegg er konferansen åpen for alle andre foreldre/foresatte.

Foreleser er Torill Braaten fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Velkommen til Rådhussalen torsdag 22. september kl.18.00-20.00.