BIldet: Deres Majesteter Kongen og Dronningen. Foto: Jørgen Gomnæs/Det kongelige hoff.

Dette går fram av en pressmelding som er sendt ut 13. april:

Besøker fem kommuner i Nordland

Kongeparet besøker Nordland 12. til 14. juni 2018. Besøket omfatter kommunene Sørfold, Steigen, Røst, Værøy og Moskenes. Kongeskipet «Norge» vil bli benyttet under fylkesturen.

Kong Harald og Dronning Sonja ankommer Straumen i Sørfold på formiddagen 12. juni. I Sørfold er Kongeparet til stede under en folkefest ved Straumen skole.

Kongeparet skal hilse på noen av kommunens eldre. I idrettshallen ved skolen skal Kongeparet ta del i realfagsdagen for kommunens barnehagebarn og skoleelever.

På ettermiddagen går Kongen og Dronningen i land på Engeløya i Steigen. På Vollmoen inviteres det til folkefest med et variert program innen kunst og kultur.  På kvelden er Kongeparet til stede ved en middag som Steigen kommune inviterer til.

Programmet onsdag 13. juni starter på Glea på Røst der det vil være et stort folkearrangement. Kongeparet vil blant annet få høre en smakebit fra Querinioperaen.

På Glea vil Kongeparet møte representanter for kommunens næringsliv- blant annet tørrfiskvraking. Besøket på Røst avsluttes med et besøk til Røst kirke – der Kongeparet skal signere en sten til minne om besøket.

Onsdag ettermiddag seiler Kongeskipet «Norge» inn til Værøy.

Hovedarrangementet er lagt til bygdas nye barnehage som blir offisielt åpnet under besøket. Kongeparet vil også få høre om lutefiskproduksjonen som er en viktig næringsvei i kommunen.

Kvelden avsluttes med en middag som Værøy kommune inviterer til.

På fylkesturens siste dag kommer Kongeparet til Reine i Moskenes kommune.

Kommunen inviterer til stor kulturell folkefest på torvet i Reine med utsikt til den karakteristiske Reinebrinken.  Etter besøket i Reine reiser Kongen og Dronningen til Sakrisøy der de skal besøke bedriften «Anitas sjømat» og møte representerer for næringslivet på øya.

Fylkesturen i Nordland avsluttes ved at Kong Harald og Dronning Sonja inviterer representanter for kommunene de har besøkt, til en mottakelse om bord på Kongeskipet. Skipet vil ligge utenfor Reine i Moskenes.