Fra Poulenc til Game of Thrones

Til Sørfold kommer treblåserne og slagverkerne i ulike mindre grupper.

Ivan Trevino har hentet inspirasjon fra serien Game of Thrones i verket Wildings for to trommeslagere. Verket henter sin tittel fra den ville folkegruppen med samme navn. Stykket er groove-basert med inspirasjon fra blant annet jazz-trommeslageren Steve Gadd.

Slagverkerne skifter så instrumenter for å fremføre Evan Chapmanns vakre Cassiopeia for to vibrafoner.

Om det er like mye villskap å finne hos de øvrige komponistene som i verket Wildings, får være opp til publikum å bestemme. Men egenrådighet og det å gå sine egne veier er i alle fall en klar fellesnevner for både Francis Poulenc og Jean Francaix.

Førstnevnte kjempet imot farens forventninger om å ta over familiebedriften, og først etter foreldrenes død fikk han sjansen til å vie sitt liv til musikken. Han ble en del av komponistgruppen Les Six. De orienterte seg mot datidens underholdningsmusikk, som jazz og varieté, og tok avstand fra romantikken og den nyere impresjonismen.

Her får vi høre hans Trio for obo, fagott og piano

Kulturskoleelev medvirker også

Jean Francaixs Kvartett for fløyte, obo, klarinett og fagott avslutter konserten. Francaix fortsatte i samme musikktradisjon som Les Six. Han tok aktivt avstand fra modernismen som rådet blant hans samtidige komponister. Han komponerte i stedet i en slags nyklassisk stil, alltid med et mål om å underholde publikum.

Kulturskoleleder Ragnhild Hansen opplyser at kulturskoleelev Kaspars Minzars fra Nordsia oppvekstsenter bidrar med et solostykke på piano.

–Det er inspirerende og fint at unge talenter får slike muligheter, sier hun.

Straumen skole- og ungdomskorps stiller med kafé.

Gratis inngang.

 Velkommen til Rådhussalen torsdag 8. juni kl. 18.30.